Your slogan here

เครื่องสำอางเยอะจะหากระเป๋าเก็บจากที่ไหน

มินิคอมพิวเตอร์ตามมาในภายหลัง สิบปีต่อมาในช่วงปลายยุคเจ็ดสิบ ในปี 1977 แอปเปีลบริษัทเกิดใหม่ทางเวสต์โคสต์(West Coast- เครื่องสำอาง ค์ ขายส่ง สำ เพ็งเมืองทึ่อยู่แถบชายตั้งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา) ได้คิดคันแอปเปีลทู (Apple II) ขึ้นมาเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเครองแรก (เป็ดตัวยีโร่) ไอปีเอ็มประมาทคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลว่าเล็กเกินกว่าจะคิดคำนวณ งานแบบจริงจัง และไม่เห็นความสำคัญทึ่มิต่อธุรกิจของพวกเขา (วายร้ายมองข้ามความเก่งของยีโร่) ต้นทศวรรษทึ่แปดสิบแอปเปีล กลายเป็นคอมพิวเตอร์ทึ่ไค้รับความนิยมสูงสุดของโลก เติบโตเป็น บริษัท 300 ล้านดอลลาร์และเป็นบริษัททึ่โตเร็วทึ่สุดในประวัติศาสตร์ สหรัฐอเมริกา หลังจากทึ่มิคู่'แข่งเข้ามาแย่งตลาดมากกว่าห้าสิบราย ไอปีเอ็มก็ได้เข้ามาร่วมวงในตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลกระเป๋า ใส่ เครื่องสำอาง ค์ ขายส่ง ในเดือน พฤศจิกายน 1981 ด้วยไอปีเอ็ม พีซ (IBM PC) ในปี 1983 แอปเปีล และไอปีเล็มดือคู่แข่งทึ่แข็งแกร่งทึ่สุดในวงการ แต่ละรายมิยอดขาย คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสูงกว่าหนงพันล้านดอลลาร์(แล้วเดวิดก็ใหญ่ เท่ากับโทไลแอรแล้ว) การแข่งขันเดืนทางมาถงจุดสูงสุดแล้ว บริษัท ใหญ่แห่งแรกก็ไต้ล้มละลายไปแล้ว ส่วนบริษัทอื่นๆ ก็กำลังโซขัดโซเซ ในปี 1984 ไอปีเล็มแสดงออกว่าต้องการครองตลาดตั้งหมด (ยีโร่ กำลังจะกระโดดออกมาช่วย) แอปเปีลดือความหวังเดียวที่เหลืออยู่ บรรดาตัวแทนจำหน่ายที่เคยอ้าแขนต้อนรับใอปีเล็มเป็นอย่างดีกลับ กลัวว่าไอป็เล็มจะเข้ามายดตลาดและกุมอนาคตไว้เพียงรายเดียว ต่างก็หันกลับมาหาแอปเปีลมากขึ้น เพราะเป็นทางรอดหนึ่งเดียวของ อสรภาพในอนาคต

ผู้ฟังระเบิดเสียงเชียร์ดังกึกก้อง จ๊อบส์’แสดงบทบาทของเจมสํ’บอนด์ ได้ดีเยี่ยม ในขณะที่วายร้ายกำลังจะกระเป๋า ใส่ เครื่องสำอาง ค์ ลายทำลายล้างโลกนั้น บอนด์ หรือจ๊อบล้ก็ ปรากฎต้วออกมาช่วยโลกเอาไว้ได้อย่างเรืยบร้อยปลอดภัย เอียน เฟลมมิ่ง (Ian Fleming) ควรจะภาคภูมใจในเรื่องนั้เป็นอย่างมาก

ภารกึจฃองอีโร่'ในการ'นำเสนอ'ของสดีฟ กระเป๋าใส่เครื่องสำอางค์ facebook จ๊อบลั อาจไม่ใช่การกำดัดผู้ร้าย เสมอไป ในบางครั้งอาจเป็นการทำให้ชีวิตของเราสุขสบายขึ้น เช่น ในการ นำเสนอไอพอดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2001

สำหรับวงการเพลงดีจิตัลในตอนนั้นผู้คนพกพาเครื่องเล่นชีดีที่มีขนาด ใหญ่มากเมื่อเทียบกับไอพอดขนาดจิ๋วในเวลานี้ เครื่องเล่นเพลงดิจิดัลที่มฺอยู่ ไม่กี่ยี่ห้อในตอนนั้นมีขนาดใหญ่และใช้ประโยชน์ได้จำกัด เนื่องจากมีเนื้อที่ เก็บน้อย เก็บได้เพียงไม่กี่สิบเพลง ล่วนบางยี่ห้อ อย่างเช่นโนแมด จู้กบ็อกช์ (Nomad Jukebox) ก็ใช้ฮาร์ดไดรพีขนาด 2.5 นิ้วนั้นถึงจะพกพาไปไหนมา ไหนได้ก็มีนํ้าหนักมาก การถ่ายเพลงจากพีชีก็ช้า อายุแบตเตอรี่ก็ลัน การใช้ งานจงไม่ดีนัก จ๊อบลัตระหนักดีในปัญหากระเป๋า ใส่ เครื่องสำอาง ค์ etude ที่ต้องการการแก้ไขเหล่านี้ เขาจึง เดินเช้ามาในฐานะฮิโร่ผู้พีชีต